plut. Edward Biesok ps. Edek

plut.  Edward Andrzej Biesok ps. "Edek" (1927-1946), grupowy  

Urodzony 19.08.1927 roku w Mazańcowicach, pow. Bielsko, syn Andrzeja i Zofii z domu Szary. Miał trzech braci: Emila, Edmunda i Eugeniusza.

Uczęszczał  do szkoły powszechnej w Mazańcowicach kończąc do 1939 roku 5 klas.  W czasie okupacji został z niej usunięty za manifestacyjnie niechętny stosunek do Niemców. Z powodu odmowy podpisania Volkslisty przez rodziców w  wieku 13 lat został wywieziony na roboty do III Rzeszy,  gdzie w nadleśnictwie Cottbus pracował przy żywicowaniu drzew. Źle traktowany uciekł i ukrywał się w rodzinnym domu. Od lata 1945 roku miał kontakty z partyzantami z oddziału Henryka Flame „Bartka” operującymi wówczas w okolicach Czechowic. Od września 1945 r. kontynuował kształcenie w gimnazjum w Bielsku, lecz został ze szkoły usunięty, prawdopodobnie w wyniku interwencji działaczy PPR oraz funkcjonariuszy UBP w związku z podejrzeniami o udział w NSZ.  Jesienią 1945 roku dołączył do oddziału „Bartka”. W styczniu i lutym 1946 na rozkaz por. Henryka Flame przygotowywał  organizację własnej grupy, która rozpoczęła działalność w marcu 1946 r. Przeprowadzili w przeciągu dwóch miesięcy kilkanaście akcji, głównie upominawczych w stosunku do członków PPR i aprowizacyjnych na rzecz całego Zgrupowania. Oddział „Edka” liczył 8 osób. Składał się z partyzantów pochodzących z Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego, Zabrzegu. 1- 3.05.1946 r. „Edek” wraz z oddziałem wziął udział w zlocie Zgrupowania „Bartka” na Baraniej Górze i defiladzie NSZ w Wiśle. Zginął na Błatniej 13.05.1946 roku w zwycięskim dla partyzantów  starciu z plutonem kompanii operacyjnej KW MO z Katowic. Na Błatniej został pochowany przez kolegów  i spoczywa tam do dzisiaj.

W chwili śmierci miał niespełna 19 lat.

opr. Bogdan Ścibut

©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody autora..

 

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.