Oddziały

W różnych okresach działalności Zgrupowania Partyzanckiego "Bartka" skład poszczególnych oddziałów i grup bojowych ulegał zmianom. Tam, gdzie to możliwe staraliśmy się zestawić osoby wchodzące w ich skład oraz określić czas ich współdziałania. Podobnie jak w całym projekcie zestawienie to będzie aktualizowane w miarę badań.

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.