Represje

Podjęliśmy próbę zestawienia możliwie pełnych list represji zastosowanych wobec partyzantów i wspierających ich osób. Czas najwyższy by uzupełnić listę zamordowanych przez funkcjonariuszy UBP partyzantów Zgrupowania "Bartka" we wrześniu 1946 roku na Opolszczyźnie. Zestawiamy też wszystkie przypadki indywidualnych morderstw popełnionych na osobach związanych ze Zgrupowaniem NSZ przez funkcjonariuszy stalinowskiego aparatu represji. W oparciu o dokumenty i relacje świadków sporządzamy wykaz osób, które zostały zatrzymane, aresztowane, a nie zostały osądzone. Chcemy też wykazać, gdzie zostali pochowani żołnierze Zgrupowania Partyzanckiego NSZ "Bartka" oraz w ilu przypadkach wymaga to dalszych poszukiwań.

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.