Przeciwnicy

Przeciwnicy

Pamięć ludzka bywa zawodna. Naszą rolą jest jej wspomaganie. Przypominamy te osoby, które opowiedziały sie po stronie komunistycznych rządów i uzależnienia Polski od Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (Rosji), represjonowały politycznie, fizycznie i propagandowo żołnierzy podziemia niepodległosciowego, działaczy politycznych i ich bliskich.

Tutaj też dołączyliśmy tajnych współpracowników, którzy z różnych motywacji podjęli współpracę z UBP czy KBW. W wielu przypadkach dokumentujemy cenę, jaką zapłacili inni ludzie za ich podłość, strach czy uzyskane "srebrniki". 

 

Do opracowania wykazu funkcjonariszy wykorzystaliśmy ksiażkę Tomasza Kurpierza i Przemysława Piątka "Dobić wroga". Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim i Żywiecczyźnie (1945-1947). Uzupełniająco korzystaliśmy z akt funkcjonariuszy oraz akt spraw przeciwko podziemiu niepodległościowemu z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Pomocni w ustaleniu nazwisk funkcjonariuszy byli również odnalezieni przez nas świadkowie. 

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.