Związek Żołnierzy NSZ

Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy nasze życie.” /fragment modlitwy NSZ/

Krzyż NSZ

Narodowe Siły Zbrojne były formacją wojskową o charakterze katolicko-narodowym walczącą podczas II wojny światowej i komunistycznego zniewolenia o niepodległą, suwerenną i wielką Polskę. Tradycję tej walki przejął w wolnej Polsce Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. ZŻ NSZ jest organizacją działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień statutu. Związek jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym zrzeszającym kombatantów NSZ i osoby fizyczne kultywujące tradycje i ideały NSZ, Związku Jaszczurczego, Narodowej Organizacji Wojskowej, Narodowego Związku Wojskowego.
Bieżącą działalność Związku prezentujemy na stronie internetowej nsz.com.pl
Okręg Podbeskidzie jest strukturą organizacyjną Związku Żołnierzy NSZ, utworzoną przez kombatantów, głównie z oddziału NSZ Antoniego Bieguna ps. „Sztubak”, wchodzącego w skład Zgrupowania NSZ „Bartka”. Dzisiaj przeważającą grupą osób działających są ludzie młodzi. W 2013 roku powstała przy związku Grupa Rekonstrukcji Historycznej NSZ „Rodzynki”.
Zarząd ZŻ NSZ Okręg Podbeskidzie:
por. Władysław Foksa ps. „Rodzynek” – prezes honorowy
Władysław Sanetra – prezes, tel. 33/ 475-52-02, kom. 500 568 595
Andrzej Jamro – wiceprezes
Michał Kumorek 
Łukasz Lewandowski – GRH NSZ „Rodzynki”, tel. 500 131 947
www.facebook.com/Związek Żołnierzy NSZ Okręg Podbeskidzie

Adres do korespondencji:
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręg Podbeskidzie
Os. 700-lecia 1/100
34-300 Żywiec

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.