Osoby

W poszczególnych zakładkach zamieściliśmy informacje uzyskane w trakcie badań archiwalnych, rozmów ze świadkami wydarzeń, publikacji z okresu 1945-1947 oraz późniejszych, w tym współczesnych. Zachęcamy do obejrzenia list, wyszukania bliskich, znajomych, osób z miejscowości, które znacie. W trakcie dalszych prac weryfikowali będziemy każdą z tych list. Możliwe jest, że osoba odnotowana w zbiorze Partyzanci/ łącznicy/ wywiadowcy zostanie ostatecznie przypisana, na podstawie dodatkowych informacji do zbioru Osoby wspierające lub odwrotnie. Członkowie PSL Mikołajczykowskiego czy Stronnictwa Narodowego mogą również występować wśród partyzantów lub wspierajacych. Sukcesywnie chcemy, korzystając z Państwa pomocy, ustalić prawdę i uzupełnić naszą wiedzę, oddając w ten sposób hołd Rodakom, którzy poświęcili swoje życie niepodległej Polsce. 

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.