Dochodzenia

Potyczka na Błatniej

data wydarzenia: 13.05.1946 roku
miejsce wydarzenia: góra Błatnia w Beskidzie Śląskim (obecnie gmina Brenna)

- opis: rano 13.05.1946 roku doszło na Błatniej do starcia miedzy oddziałem NSZ dowodzonym przez Edwarda Kuleszę ps. „Wilejka” a plutonem operacyjnym Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowic. Zginęło 8 lub 9 funkcjonariuszy MO oraz grupowy NSZ Edward Biesok ps. „Edek”.

- kluczowe osoby: Edward Kulesza ps. „Wilejka”, Edward Biesok ps. „Edek”, por. MO Tadeusz Pietrzak, Paweł Bojda, Franciszek Greń, Paweł Greń, Heller, Maria Kanik, Adolf Kisiała,

- poszukiwane informacje: Poszukujemy informacji o przebiegu tej potyczki, rodzinach góralskich udzielających pomocy partyzantom, rodzinie Kaników prowadzących wówczas schronisko na Błatniej, funkcjonariuszach MO i partyzantach biorących udział w starciu.

Ostatnia walka "Bajana"

data wydarzenia: 30/31.08.1946 roku
miejsce wydarzenia: Łazy (obecnie gmina Jasienica)

- opis: wieczorem 30.08.1946 roku funkcjonariusze UBP wraz z oddziałem KBW (łącznie ok. 70 ludzi) otoczyli w Łazach gospodarstwo Anny Sztwiorok, w którym kwaterowała grupa kilku partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Józefa Rauera ps. „Bajan”. W wyniku dwugodzinnej walki zginęli partyzanci i jeden funkcjonariusz UBP. Ranna została właścicielka gospodarstwa oraz jej córka, również Anna. Obie zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy UBP. Rano, zwłoki partyzantów załadowano na wóz zaprzężony w krowy, którym kazano powozić synowi właścicielki gospodarstwa Władysławowi Sztwiorokowi. Odjechał wśród funkcjonariuszy UBP i KBW. Nie powrócił już do domu, a próby uzyskania informacji o jego losach były nieudane.

- kluczowe osoby: Józef Rauer ps. „Bajan”, Edward Kulesza ps. „Wilejka”, Eugenia Rauer ps. „Szarotka”, Anna Sztwiorok, Władysław Sztwiorok, Strządała ps. „Zbieg”, „Kruk”,

- poszukiwane informacje: Poszukujemy informacji o przebiegu tej potyczki, miejscu pochówku partyzantów oraz o losach Władysława Sztwioroka s. Karola i Anny.

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.