Publikacje

Kornelia Banaś, Adam Dziurok [wybór i oprac.], Represje wobec duchowieństwa górnośląskiego w latach 1939-1956 w dokumentach, Katowice 2003

Moje życie, mój los

Antoni Biegun Moje życie, mój los. Wspomnienia okupacyjne i więzienne,

Biała Podlaska 2006

Arthur Bliss Lane - Widziałem Polskę zdradzonąArthur Bliss Lane, Widziałem Polskę zdradzoną, Warszawa 2008

Antoni Dudek, Zdzisław Zblewski Utopia nad Wisłą. Historia Peerelu, Warszawa 2008

Adam Dziuba Podziemie poakowskie w województwie śląsko-dąbrowskim w latach 1945-1947, Kraków 2005

  Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał Od niepodległości do niepodległości.

 Historia Polski 1918-1989, Warszawa 2010

Tomasz Greniuch, Król Podbeskidzia. Biografia kpt. Henrtka Flame "Bartka", Kęty 2008

Ryszard Kaczmarek, Polacy w Wehrmachcie, Kraków 2010

Zostancie wierni tylko Polsce

Maciej Korkuć Zostańcie wierni tylko Polsce...

Niepodległościowe oddziały partyzanckie w Krakowskiem (1944-1947), Kraków 2002

Aneta Krefta-Maciejowska, Bogdan Ścibut, Piotr Opoka. Ks. mjr Rudolf Marszałek (1909-1948), Bystra 2013

Dobić wroga

Tomasz Kurpierz, Przemysław Piątek Dobić wroga.Aparat represji wobec podziemia zbrojnego na Śląsku Cieszyńskim

i Żywiecczyźnie (1945-1947), Katowice-Kraków 2007

Stanisław Mikołajczyk, Polska zgwałcona, Warszawa 1990

Maciej T. Nowak Operacja "Lawina". Dzieje przemilczanej zbrodni, Opole 2012

Sebastian Reńca, Wyjście z cienia. Powieść o żołnierzach wyklętych, Warszawa 2010

Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-2005

Zbigniew Stypułkowski, Zaproszenie do Moskwy, Warszawa 1991

Danuta Suchorowska, Najdłużej Stawiali Zbrojny opór. Zbrojne podziemie na Podbeskidziu 1945-1950, Kraków 1993

Bohdan Urbankowski Czerwona msza czyli uśmiech Stalina, t. I i II, Warszawa 1998

Dariusz Węgrzyn Aparat bezpieczeństwa państwa wobec środowisk narodowych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945-1956, Katowice-Kraków 2007

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.