Fundacja Niepodległości

Fundacja Niepodległości

Fundacja Niepodległości stawia sobie za cel zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwo polskiej historii. Szczególnym przedmiotem troski jest historia polskich Kresów. Przypomina ludzi i wydarzenia związane z historia polskiego czynu niepodległościowego od czasów Konfederacji Barskiej po czasy najnowsze, ze szczególnym nastawieniem na dzieje „Żołnierzy Niezłomnych” i innych niepodległościowych ruchów XX wieku. Wydobywa z zapomnienia przez lata „przemilczanych” twórców polskiej literatury, poezji, malarstwa, twórców, którzy pozostali na emigracji na Zachodzie, ale także tych, którzy pozostali na Kresach wschodnich.
M.in. organizator festiwalu filmów dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” oraz współorganizator „Roku Żołnierzy Wyklętych” – projektu upamiętniania najwybitniejszych postaci polskiego podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej.

http://www.fundacja-niepodleglosci.pl/

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.