Skazani na karę śmierci
Imię Nazwisko Pseudonim
Karol Borgieł Wacek
Imię ojca: Józef
Imię matki:
Data urodzenia: 20.11.1923
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Władysław Nitka, Józef Cukier
Data wyroku: 12.10.1946
Data wykonania kary śmierci: 26.10.1946
Miejsce egzekucji: Więzienie w Bielsku
Franciszek Broda Szybki
Imię ojca: Franciszek
Imię matki:
Data urodzenia: 23.10.1923
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Bielsku
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki, Bolesław Kardasz, Jan Szepielewicz
Data wyroku: 2.01.1947
Data wykonania kary śmierci: 15.01.1947
Miejsce egzekucji: Bielsko
Jan Bryniok
Imię ojca: Władysław
Imię matki:
Data urodzenia: 22.08.1925
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Franciszek Warchol (?)(ł)
Data wyroku: 27.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 21.02.1947 zmieniona na dożywocie
Miejsce egzekucji: -
Franciszek Buda Cygan
Imię ojca: Stanisław
Imię matki:
Data urodzenia: 17.09.1926
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Franciszek Warchol (?)(ł)
Data wyroku: 27.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 21.02.1947 zmieniona na dożywocie
Miejsce egzekucji: -
Paweł Czyż Nitka
Imię ojca: Paweł
Imię matki:
Data urodzenia: 11.07.1920
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Franciszek Warchol (?)(ł)
Data wyroku: 27.11.1946
Data wykonania kary śmierci: amnestia 22.02.1947 - zmiana na 15 lat więzienia
Miejsce egzekucji:
Franciszek Gelner
Imię ojca: Franciszek
Imię matki:
Data urodzenia: 10.05.1922
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Franciszek Warchol (?)(ł)
Data wyroku: 27.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 6.02.1947 Najwyższy Sąd Wojskowy zmienił karę na 10 lat
Miejsce egzekucji: -
Jan Grudzień Kruk
Imię ojca: Józef
Imię matki:
Data urodzenia: 27.01.1927
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Władysław Szemron (ł), Alfred Zagórski (ł)
Data wyroku: 9.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 28.12.1946
Miejsce egzekucji: Bielsko
Wiktor Gruszczyk Groźny
Imię ojca: Franciszek
Imię matki:
Data urodzenia: 28.03.1927
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Bielsku
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Bolesław Kardasz (as), Jan Szepielewicz (ł)
Data wyroku: 2.01.1947
Data wykonania kary śmierci: 15.01.1947
Miejsce egzekucji: Bielsko
Władysław Guzdek Wilk
Imię ojca: Teofil
Imię matki:
Data urodzenia: 19.01.1925
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Wiktor Altschüler, Wacław Cegiełka
Data wyroku: 14.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 31.12.1946
Miejsce egzekucji: Katowice
Wilhelm Heinrich Szofer
Imię ojca: Andrzej
Imię matki:
Data urodzenia: 17.01.1917
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Władysław Szemron (ł), Alfred Zagórski (ł)
Data wyroku: 9.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 28.12.1946
Miejsce egzekucji: Bielsko
Rajmund Jankowski Dąb
Imię ojca: Ludwik
Imię matki:
Data urodzenia: 31.08.1928
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Bielsku
Skład sędziowski: Julian Giemborek (p), Leon Ranke (s), Zygmunt Kuszel (ł)
Data wyroku: 25.10.1946
Data wykonania kary śmierci: 8.11.1946
Miejsce egzekucji: Więzienie w Bielsku
Eugeniusz Kania Chytry
Imię ojca: Józef
Imię matki:
Data urodzenia: 31.05.1929
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Bonifacy Pietraszek (ł), Alfred Zagórski (ł)
Data wyroku: 3.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 17.12.1946
Miejsce egzekucji: Bielsko
Emil Kłaptocz Sarna
Imię ojca: Emil
Imię matki:
Data urodzenia: 28.12.1926
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Antoni Wójcik (ł)
Data wyroku: 2.07.1946
Data wykonania kary śmierci: 8.08.1946 przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bieruta zmieniona na 10 lat więzienia
Miejsce egzekucji: -
Mieczysław Kłaptocz Len
Imię ojca: Emil
Imię matki:
Data urodzenia: 28.12.1926
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Antoni Wójcik (ł)
Data wyroku: 2.07.1946
Data wykonania kary śmierci: 8.08.1946 przez prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta zamieniona na dożywocie
Miejsce egzekucji: -
Emilia Kołodziej Milka
Imię ojca: Jan
Imię matki:
Data urodzenia: 2.09.1925
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Wiktor Altschüler, Wacław Cegiełka
Data wyroku: 14.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 8.01.1946 WSR w Katowicach zmienił wyrok na dożywocie
Miejsce egzekucji: -
Józef Kołodziej Wichura
Imię ojca: Józef
Imię matki:
Data urodzenia: 25.06.1921
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Wiktor AltschĂźler, Wacław Cegiełka
Data wyroku: 14.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 31.12.1946
Miejsce egzekucji: Więzienie w Katowicach
Ernest Kozubek Grom
Imię ojca: Tomasz
Imię matki:
Data urodzenia: 11.07.1925
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Wiktor Altschüler, Wacław Cegiełka
Data wyroku: 14.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 31.12.1946
Miejsce egzekucji: Więzienie w Katowicach
Zdzisław Kraus Andrus
Imię ojca: Alojzy
Imię matki:
Data urodzenia: 7.12.1926
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Antoni Wójcik (ł)
Data wyroku: 27.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 17.05.1947
Miejsce egzekucji: Więzienie w Katowicach
Ludwik Kreis -
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Helena
Data urodzenia: 18.05.1906
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Władysław Nitka, Józef Cukier
Data wyroku: 12.10.1946
Data wykonania kary śmierci: 26.10.1946
Miejsce egzekucji: Więzienie w Bielsku
Józef Łagosz Sarna
Imię ojca: Tomasz
Imię matki:
Data urodzenia: 9.03.1925
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjazdowej w Bielsku
Skład sędziowski: Julian Giemborek (p), Leon Ranke (s), Zygmunt Kuszel (ł)
Data wyroku: 25.10.1946
Data wykonania kary śmierci: 8.11.1946
Miejsce egzekucji: Więzienie w Bielsku
Rudolf Niesytko Ignac
Imię ojca: Józef
Imię matki:
Data urodzenia: 5.04.1917
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Aleksander Warecki (s), Leon Ranke (s)
Data wyroku: 7.05.1946
Data wykonania kary śmierci: 27.06.1946
Miejsce egzekucji: Katowice
Józef Olszar Ojciec
Imię ojca: Jan
Imię matki:
Data urodzenia: 4.06.1905
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Wiktor Altschüler, Wacław Cegiełka
Data wyroku: 14.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 31.12.1946
Miejsce egzekucji: Katowice
Bolesław Palarz Ogień
Imię ojca: Jan
Imię matki:
Data urodzenia: 20.05.1927
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Będzinie
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Wiktor Altschüler, Wacław Cegiełka
Data wyroku: 14.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 31.12.1946
Miejsce egzekucji: Katowice
Stanisław Perełka Strzała
Imię ojca: Andrzej
Imię matki:
Data urodzenia: 18.05.1924
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Aleksander Warecki (s), Edmund Ronowicz (as)
Data wyroku: 23.01.1947
Data wykonania kary śmierci: 8.02.1947
Miejsce egzekucji: Bielsko
Jan Ryba Dąb
Imię ojca: Mariusz
Imię matki:
Data urodzenia: 9.02.1927
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Władysław Szemron (ł), Alfred Zagórski (ł)
Data wyroku: 9.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 28.12.1946
Miejsce egzekucji: Bielsko
Jan Sapiński Wolny
Imię ojca: Piotr
Imię matki:
Data urodzenia: 29.05.1911
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Bielsku
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Bolesław Kardasz (as), Jan Szepielewicz (ł)
Data wyroku: 2.01.1947
Data wykonania kary śmierci: 15.01.1947
Miejsce egzekucji: Więzienie w Bielsku, oficjalnie w czasie próby ucieczki
Leopold Siekliński Poldek
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Data urodzenia: 18.12.1923
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Julian Giemborek, Władysław Nitka, Józef Cukier
Data wyroku: 12.10.1946
Data wykonania kary śmierci: 26.10.1946
Miejsce egzekucji: Więzienie w Bielsku
Alojzy Talik Orzeł
Imię ojca: Teofil
Imię matki:
Data urodzenia: 25.02.1925
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Bonifacy Pietraszek (ł), Alfred Zagórski (ł)
Data wyroku: 3.12.1946
Data wykonania kary śmierci: 17.12.1946
Miejsce egzekucji: Bielsko
Stanisław Waligóra Matejko
Imię ojca: Marcin
Imię matki:
Data urodzenia: 8.05.1919
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Władysław Szemron (ł), Alfred Zagórski (ł)
Data wyroku: 9.11.1946
Data wykonania kary śmierci: 28.12.1946
Miejsce egzekucji: Bielsko
Władysław Waryas Grot
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki:
Data urodzenia: 30.10.1927
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Edmund Ronowicz (as), Franciszek Warchol (?)(ł)
Data wyroku: 27.11.1946
Data wykonania kary śmierci: amnestia 22.02.1947 - zmiana na 15 lat więzienia
Miejsce egzekucji: -
Alojzy Wizner Lis
Imię ojca: Alojzy
Imię matki:
Data urodzenia: 18.04.1924
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Bielsku
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Bolesław Kardasz (as), Jan Szepielewicz (ł)
Data wyroku: 2.01.1947
Data wykonania kary śmierci: 15.01.1947
Miejsce egzekucji: Bielsko
Antoni Wizner Brzoza
Imię ojca: Alojzy
Imię matki:
Data urodzenia: 4.06.1926
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Bielsku
Skład sędziowski: Mieczysław Janicki (p), Bolesław Kardasz (as), Jan Szepielewicz (ł)
Data wyroku: 2.01.1947
Data wykonania kary śmierci: 15.01.1947
Miejsce egzekucji: Bielsko
Mieczysław Wróbel
Imię ojca: Jan
Imię matki:
Data urodzenia: 2.09.1919
Sąd: Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach
Skład sędziowski: Julian Giemborek (p), Leon Ranke Leon (s), Zygmunt Kuszel (ł)
Data wyroku: 25.10.1946
Data wykonania kary śmierci: 8.11.1946
Miejsce egzekucji: Bielsko
 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.