Miejsca pochówku
Imię Nazwisko Pseudonim
Edward Biesok Edek
Okres życia: 1927-1946
Miejsce pochówku: Góra Błatnia
Lokalizacja: na szczycie, poniżej schroniska
Uwagi:

Grób leśny. Edward Biesok został pochowany 14 lub 15.05.1946 roku przez kolegów z oddziału i miejscowych górali. Później łącznik z oddziału "Edka" Erwin Buchcik wraz z b.partyzantem z grupy "Poldka" Stefanem Sieklińskim obłożyli grób kamieniami. Grób kilkakrotnie odwiedzali i porządkowali uczniowie szkoły podstawowej w Mazańcowicach z nauczycielem "Edka" Stanisławem Dutką.

Antoni Filapek Dąb
Okres życia: 1919-1946
Miejsce pochówku: nieznane
Lokalizacja:
Uwagi:

Ciało zabrane z miejsca starcia w Mazańcowicach przez funkcjonariuszy PUBP w Bielsku. 

Symboliczny grób na cmentarzu w Landeku.

Leopold Siekliński Poldek
Okres życia: 1923-1946
Miejsce pochówku: Bielsko
Lokalizacja: Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul.Cmentarnej
Uwagi:

Pochowany po egzekucji w bielskim więzieniu 26.10.1946 roku wraz z Karolem Borgiełem i Ludwikiem Kreisem w bezimiennej mogile. Karol Borgieł został ekshumowany przez matkę. Grób Leopolda Sieklińskiego i Ludwika Kreisa został później zlikwidowany przez administrację cmentarza w związku z upływem czasu.

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.