PPR i przybudówki
Imię NazwiskoMiejscowość Funkcja
Józef Faruga Bielsko przewodniczący Komitetu Miejskiego PPR
Władysław Lenczewski Bielsko przewodniczący Komitetu Powiatowego PPR
 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.