Prawnicy
Imię Nazwisko
Wiktor Altschüler
Funkcja: sędzia
Organ Państwa: Wojskowy Sąd Rejonowy
Miejscowość: Katowice
Uwagi: zmienił nazwisko na Adamski
Julian Giemborek
Funkcja: sędzia
Organ Państwa: Wojskowy Sąd Rejonowy
Miejscowość: Katowice
Uwagi: obywatel ZSRR do 1954
Edward Gol
Funkcja: podprokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Katowice
Uwagi:
Sykstus Guzy
Funkcja: prokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Katowice
Uwagi:
Tadeusz Jaszowski
Funkcja: prokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Katowice
Uwagi:
Zdzisław Obuchowicz
Funkcja: prokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Kraków
Uwagi:
Jerzy Pauli
Funkcja: prokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Kraków
Uwagi:
Piotr Smolnicki
Funkcja: prokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Kraków
Uwagi:
Marek Szauber
Funkcja: prokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Katowice
Uwagi:
Marek Szauber
Funkcja: podprokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Katowice
Uwagi:
Jan Unterweiser
Funkcja: prokurator
Organ Państwa: Wojewódzka Prokuratura Rejonowa
Miejscowość: Kraków
Uwagi:
 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.