Propagandziści
Imię Nazwisko
Jan Brzoza
Publikacje:

Beskidzkie noce, Warszawa 1979

Uwagi:
Zbigniew Isaak
Publikacje:

Redaktor naczelny tygodnika "Dookoła Świata", organu prasowego Komitetu Centralnego Związku Młodzieży Socjalistycznej. Artykuł w numerze 37 z 13.09.1966 r. Ryszarda Zgóreckiego "Ślad prowadzi do Rajczy". 

Uwagi:
Jan Kantyka
Publikacje:

Na tropie "Bartka", "Mściciela" i "Zemsty" : z dziejów walki o utrwalenie władzy ludowej, Katowice 1984,

W pierwszym szeregu. 30 lat organów bezpieczeństwa i porządku w województwie katowickim, Praca zbiorowa pod redakcją Jana Kantyki, Katowice 1974

Uwagi: był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Andrzej Konieczny
Publikacje:

Dzień wczorajszy [współautor], Katowice 1966

Uwagi:
Alfons Mrowiec
Publikacje:

Z działalności reakcyjnego podziemia na terenie województwa katowickiego w pierwszych latach Polski Ludowej, "Zaranie Śląskie" z. 1a, 1962

Uwagi:
Tadeusz Patan
Publikacje:

Cykl artykułów w "Kronice Beskidzkiej" pt. "Krwawy płomień" 1982

Uwagi:
Hironim Woźniak
Publikacje:

Artykuł "Kontrowersyjny pomnik" w dwutygodniku "Nad Sołą i Koszarawą" nr 20 z 10.10.2006 r. 

Uwagi:
Ryszard Zgórecki
Publikacje:

Na tropie "Zemsty", Warszawa 1954

Uwagi:
Jan Zieliński
Publikacje:

Śląska Jednostka Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w walce z reakcyjnym podziemiem (luty 1945 - kwiecień 1947), Katowice 1966

Uwagi:
 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.