Grupa "Edka"

Grupa Edwarda Biesoka ps. "Edek"

Tworzona od stycznia/lutego 1946, skład do 13.05.1946 kiedy poległ dowódca grupy. Kolejnym dowódcą został wybrany Leopold Siekliński "Poldek".

Partyzanci pochodzili z Mazańcowic, Międzyrzecza Dolnego i Zabrzegu.

 

Edward Biesok "Edek" - dowódca / Mazańcowice

Jan Kłaptocz "Jasiek" - zastępca dowódcy / Mazańcowice

Władysław Dziech "Muszka" / Zabrzeg

Józef Kupiec "Wesoły"

Alfons Londzin "Bartek"/ Zabrzeg

Leopold Siekliński "Poldek" / Międzyrzecze Dolne

Franciszek Kołoczek „Gołąb” / Zabrzeg

[?]  Wójcicki „Maciek” / Czechowice ?

Krystyna Wiesner „Krysia” / Mazańcowice

Erwin Buchcik  - łącznik/ Mazańcowice

Alojzy Hałas   - łącznik / Mazańcowice

Antoni Kłaptocz - łącznik / Mazańcowice

Jan Bryniok  - wywiad, broń, amunicja - funkcjonariusz MO w Mazańcowicach, póżniej plutonu operacyjnego MO w Bielsku

Franciszek Konior  - wywiad, broń, amunicja - funkcjonariusz UBP w Mazańcowicach, później w Strumieniu

Franciszek Szendzielarz – pomocnik, przenoszenie broni

Antoni Londzin – pomocnik, łącznik

Epifaniusz Wiesner – pomocnik, przechowywanie broni

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.