Grupa Andrusa "Śmiertelni"

Grupa Zdzisława Krausa "Andrusa"

Wcześniej grupa "Wichury", który został ranny i przekazał dowodzenie Zdzisławowi Krausowi.

Skład listopad – grudzień 1945

Zdzisław Krause „Andrus”

NN „Szczurek”

NN „Berek”

NN „Kmiotek”

Stanisław Korek „Brzoza”

Kazimierz Marosz „Stary”

Stanisław Niedźwiedź „Jastrząb” – zmarł w wyniku postrzału 10.12.1945 w gajówce pod Górną Kamesznicą

Jan Gercarz „Wilejka”

Alfred Czerch „Pantera” – 5.12.1945 przeniesiony „Bartka”, chory;

 

grudzień 1945 - styczeń 1946

Zdzisław Krause „Andrus”

Bernard Kałuża „Śmiały”

NN „Grom”

NN „Burza”

Stanisław Korek „Brzoza”

Kazimierz Marosz „Stary”

Jan Gercarz [?] „Wilejka”

 

styczeń 1946

Zdzisław Krause „Andrus”

Bernard Kałuża „Śmiały”

NN „Grom”

NN „Burza” - chory

Stanisław Korek „Brzoza”

Kazimierz Marosz „Stary”

Jan Gercarz „Wilejka”

Zygmunt Wróbel „Janek”

Józef Rauer „Bajan”

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.