Oddział Józefa Rauera "Bajana"

Oddział "Bajana"

skład grupy około połowy sierpnia 1946 roku 

Józef Rauer „Bajan” - dowódca grupy

"Barabasz"  (być może Strządała) 

Zdzisław Czyż "Trzmiel"

Józef Kołodziej „Szybki” - zastępca dowódcy

sierż. Edward Kulesza "Wilejka"

Józef Malik "Kanar" (lub "Konar") 

Antoni Pietraszko "Kruk" 

Eugenia Rauer „Szarotka”

„Żbik”

 

 

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.