Grupa "Wilejki"

Grupa Edwarda Kuleszy "Wilejki"

Grupa „Wilejki” – początek sierpnia 1946

Edward Kulesza „Wilejka” - dowódca

„Pirat”                

„Owens”         

prawdopodobnie jeszcze 13 innych partyzantów

 

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.