Oddział Henryka Flame

Grupa "Bartka"

Pierwszy skład oddziału Henryka Flame po połączeniu z grupą Jana Przewoźnika "Rysia"

sierpień 1945

około 35 osób, w tym:

Henryk Flame „Bartek” - dowódca

Antoni Byrdy "Antek" 

Romuald Czarnecki „Pikolo”

Stanisław Gil "Błysk"

Bernard Kałuża „Śmiały”

Emil Kłaptocz "Sarna"

Mieczysław Kłaptocz "Len"

Józef Kołodziej „Wichura”

Edward Michalik „Kanar”

Rudolf Niesytko „Ignac”

Władysław Niesytko "Felek"

Jan Przewoźnik „Ryś” - zastępca dowódcy

Tadeusz Przewoźnik „Kuba”

Józef Rauer „Bajan”

Józef Szary

Leon Sznapka ps. "Wojtek"

Ferdynand Wiśniowski

Zygmunt Wróbel „Janek”

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.