Grupa "Ignaca"

Grupa Rudolfa Niesytki "Ignaca"

październik 1945

5-6 ludzi

Rudolf Niesytko „Ignac” - dowódca

Józef Rauer „Bajan”

Zygmunt Wróbel „Janek”              

„Piotruś”

pozostali do ustalenia

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.