Oddział por. Stanisława Kopika "Zemsty:

Oddział por. Stanisława Kopika "Zemsty"

ok. 25 ludzi 

Bieroński 

Jan Bury "Smrek" - od 6.1946

Jan Matuszkiewicz "Kuba" 

Tadeusz Kruczek ps. "Lotny", "Szybki"

Zdzisław Pietraszko "Leśny" - od 6.1946

Franciszek Żyłka "Maks" - zastępca dowódcy

 

 
 
©Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część zawartych na stronie materiałów nie może być kopiowana w żadnej formie, ani żadnymi metodami, bez pisemnej zgody koordynatora projektu.